Sjednica Izvršnog odbora PFS Doboj 22. novembra

Sjednica Izvršnog odbora PFS Doboj 22. novembra

0 760

Za 22. novembar zakazana je 4. sjednica Izvršnog odbora PFS Doboj.
Sjednica će se održati 22.11.2016. godine (utorak) u Doboju (Hotel “Integra“) sa početkom u 18,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći
D n e v n i   r e d :
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora PFS DOBOJ,
2. Imenovanje komisija Izvršnog odbora PFS Doboj,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga kandidata za članstvo u komisijama IO FSRS,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o provedenim liga takmičenjima u t/s 2016/2017. sezona jesen:
A) Područne lige PFS Doboj
B) Međuopštinske lige (grupe: „Šamac-Modriča“ i „Doboj-Brod“
V) 1. Omladinske lige FSRS-PFS Doboj (pioniri-kadeti)
G) 2. Omldinske lige PFS Doboj (grupe: „Šamac“ ; „Modiča“ i „Doboj“
5. Informacija o provedenom liga takmičenju Regionalne lige FSRS grupa „CENTAR“ t/s 2016/2017. sezona jesen.
6. Pokretanje aktivnosti „Izbor najboljih PFS Doboj u 2016. godini“
7. Tekuća pitanja.