Seminar za delegate Područne lige PFS Doboj

Seminar za delegate Područne lige PFS Doboj

Područni fudbalski savez Doboj organizuje seminar za delegate Područne lige PFS Doboj. Seminar će biti održan 04.03.2016. godine (petak) u hotelu „Integra“ u Doboju sa početkom u 16.00 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 15.30 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 50 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem na žiro račun PFS Doboj broj 562-005-00002926-08 kod NLB Razvojna banka a.d. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 03.03.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, te u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti Administartivnom sekretarijatu PFS Doboj na faks 053/206-580 ili na mail fspordoboj@teol.net. Delegati su obavezni sa sobom donijeti laptop računar i prikladno se obući. Opštinski/gradski fudbalski savezi obavezni su obavjestiti svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone o terminu i mjestu održavanja seminara.