Seminar delegata Druge lige FSRS “Zapad”

Seminar delegata Druge lige FSRS “Zapad”

0 1217

Fudbalski savez Republike Srpske organizuje seminar za delegate Druge lige FSRS grupa „Zapad“. Seminar će bizi održan 06.02.2016. godine (subota) u hotelu „Bosna“ Banja Luka sa početkom u 12 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 11.30 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru za delegate Drugih liga FSRS iznosi 60,00 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem, na žiro račun FSRS broj 567–353–19001336–80 kod Sberbanke. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća na seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 05.02.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, te u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti u Sekretarijat za takmičenje i odnose sa javnošću Administartivnog sekretarijata FSRS na faks 051/230-430, 230-431, 217-266 ili mail drugaligafsrs@gmail.com, fudbalskisavezrs@gmail.com.

Delegati koji pristupaju seminaru obavezni su pristupiti seminaru odjeveni shodno Kodeksu oblačenja službenih lica Prve i Drugih liga FS RS.

Područni fudbalski savez Doboj poziva svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone da prisustvuju navedenom seminaru.

POVEZANE VIJESTI