Redovna sjednica skupštine PFS Doboj

Redovna sjednica skupštine PFS Doboj

0 712

Predsjednik skupštine Područnog fudbalskog saveza Doboj Branko Stevanović sazvao je redovnu sjednicu skupštine.

Skupština će biti održana u četvrtak, 19.4.2018. godine u hotelu Park u Doboju sa početkom u 18 časova.

Za skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine PFS DOBOJ:
a) Radno predsjedništvo
b)Verifikacione komisije
v) Zapisničara
g) Dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa redovne Skupštine PFS Doboj, održane 21.4.2017. godine u Doboju
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta PFS Doboj i usvajanje prečišćenog teksta Statuta PFS Doboj
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu PFS Doboj za 2017. godinu
b) Programa rada PFS Doboj za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja  PFS Doboj za 2017. godinu
b) Finansijskog plana  PFS Doboj za 2018. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Pravnih tijela PFS Doboj:
a) Disciplinske komisije
b) Apelacione komisije
v) Tužioca i zamjenika tužioca
7. Tekuća pitanja