Edukativni seminar za trenere

Edukativni seminar za trenere

0 1375

U saradnji sa Centrom za edukaciju trenera FS BiH a na osnovu Konvencije o priznavanju trenerskih diploma UEFA, u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera FS BiH, Područni fudbalski savez Doboj će organizovati Edukativni seminar – akreditovanje trenera za klubove iz PFS DOBOJ za 2016. godinu. Seminar će biti održan u petak, 11 marta 2016. godine u Hotelu „Integra“ u Doboju sa početkom u 16 časova.

Centar za edukaciju trenera FS BiH će realizovati stručni dio seminara a po završetku prisutnim trenerima će dodijeliti takmičarske akreditacije – stalne ili privremene.

Uslovi za dobijanje takmičarske „B“, „A“ ili „PRO“ akreditacije:
1. Zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije (trenerski karton)
2. Dokaz o posjedovanju validne UEFA B, UEFA A ili UEFA PRO licence
3. Prisustvo seminaru
4. Dvije fotografije (dimenzije za ličnu kartu)
5. Uvjerenje o državljanstvu (kopija lične karte ili kopija pasoša)
6. Za strane državljane potrebna je dozvola o radu izdata na teritoriji BiH od nadležnog organa.
NAPOMENA: Treneri koji ne posjeduju nijednu od navedenih UEFA licenci mogu dobiti privremenu takmičarsku B akreditaciju za 2016. godinu.

Kotizaciju za takmičarsku „PRO“ akreditaciju u iznosu od 100 KM, Takmičarsku „A“ u iznosu od 80 KM i Takmičarsku „B“ u iznosu 70K M i Uslovnu takmičarsku „B“ akreditaciju u iznosu od 60 KM, treneri ili klubovi mogu uplatiti putem žiro računa 562-005-00002926-08.