Članovi IO FSRS

Članovi IO FSRS

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA FSRS

RB       IME I PREZIME OFS
1 KRŠIĆ MLADEN DOBOJ
2 JOVANOVIĆ ZDRAVKO MODRIČA