Srijeda, Juni 3, 2020
Sudije

Uskladu sa čl. 9. PoFT-a FSRS, Komesar za takmičenje PFL PFS Doboj je razmatrajući predmet promjene termina odigravanja prvenstvenih utakmica 7. kola PFL PFS Doboj a zbog održavanja lokalnih izbora na teritoriji BiH 02.10.2016. godine, donio sledeću

O D L U K U

1.       Utakmice 7. kola Područne lige PFS Doboj, igraće se 01.01. oktobra (SUBOTA) sa početkom u 15,30 sati.

2.       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom da se u terminu 02.10.2016. godine održavaju redovni lokalni izbori na teritoriji BiH, ODLUČENO JE KAO U DISPOZITIVU.

Paravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 2 (dva) dana od dana prijema, putem prvostepenog organa uz dokaz o uplaćenoj taksi na žalbu.

Dostavljeno:

–          Klubovima

–          OFS/GFS

–          Komesaru za delegiranje sudija

–          A/a

Komesar za takmičenje PFS Doboj

Đuran Mario

0 1414
Komisija za sudije FSRS odredila je termin za popravni seminar za sudije Prve, Drugih i Regionalnih liga FSRS za proljećni dio sezone 2015/16. Seminar će biti održan u Banja Luci na Gradskom stadionu FK Borac 27. marta 2016. godine sa početkom od 10 časova.
Sudije Prve lige FSRS, Drugih liga FSRS grupe “Istok” i “Zapad” te Regionalnih liga FSRS grupe “Istok”, “Zapad”, “Centar” i “Jug”, a koji nisu bili na seminaru, obavezni su sa sobom ponijeti EKG snimak rada srca (ne stariji od 30 dana), dokaz o uplati kotizacije za seminar (peti primjerak uplatnice) u visini takse sa lige na kojoj sude utakmice, isključivo na žiro-račun FSRS 555–007–00031962–13.
Iznos kotizacije za seminar je sljedeći:
Druga liga FSRS – A lista 70,00 KM, B lista 60,00 KM
Regionalne lige FSRS – A lista 50,00 KM, B lista 40,00 KM
Gotovinskih uplata na licu mjesta neće biti.
Popravnom seminaru obavezni su pristupiti kontrolori suđenja Prve lige FSRS sa početkom rada u 12.30   časova na Fakultet za fizičko vaspitanje (DIF) 27.03.2016. godine (nedelja).
Pozivamo sudije sa područja naše organizacije da pristupe seminaru.

Na sjednici Izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Doboj održanoj 4. februara donešeno je nekoliko važnih odluka.

Između ostalog, donešena je odluka o kalendaru takmičenja Područne lige PFS, Međuopštinskih liga PFS Doboj (grupe Doboj, Šamac i Modriča) i Omladinske lige PFS Doboj za proljetni dio takmičarske sezone 2015/16. Odluku možete pogledati OVDJE.

Takođe, usvojen je plan aktivnosti seminara za delegate, sudije, komesare za bezbjednost klubova i trenera, te termin konferencije klubova. Plan aktivnosti možete pogledati OVDJE.

Donešena je i odluka o vođenju prvenstava u nadležnosti PFS Doboj COMET sistemom u takmičarskoj sezoni 2016/17. Prema toj odluci prvenstvena takmičenja Područne lige PFS Doboj, kao i Međuopštinskih liga PFS Doboj vodiće se putem COMET sistema. Klubovi su obavezni da do početka naredne sezone nabave kompjuterske konfiguracije (računar ili laptop), štampač i internet konekciju. Komisija za provođenje seminara delegata izvršiće edukaciju delegata za obavljanje delegatskih dužnosti na utakmicama lige putem COMET sistema. Ovu odluku možete pogledati OVDJE.

Narednog vikenda na programu su utakmice 11. kola Regionalne lige FSRS – grupa Centar, koju u takmičarskoj sezoni 2015/16 tehnički vodi PFS Doboj, Područne lige Doboj, te Pionirsko-kadetske lige PFS Doboj.

Parove 11. kola RFL Centar možete pogledati OVDJE. Utakmice u Pridjelu i Brodu igraju se u subotu od 14.00 sati, sve ostale u nedjelju u istom terminu.

Parove 11. kola Područne lige Doboj možete pogledati OVDJE. Sve utakmice igraju se u nedjelju od 14.00 sati.

Parove 5. kola Pionirsko-kadetske lige Doboj možete pogledati na sljedećim linkovima:
Pionirska liga PFS Doboj
Kadetska liga PFS Doboj
Sve utakmice igraju se u nedjelju od 10.00 sati.

Raspored službenih lica za sve tri lige možete preuzeti OVDJE.

 

Narednog vikenda na programu su utakmice 9. kola Regionalne lige FSRS – grupa Centar, koju u takmičarskoj sezoni 2015/16 tehnički vodi PFS Doboj, Područne lige Doboj, te Pionirsko-kadetske lige PFS Doboj.

Parove 9. kola RFL Centar možete pogledati OVDJE. Utakmica u Osječanima igra se u subotu od 14.30 sati, sve ostale u nedjelju u istom terminu.

Parove 9. kola Područne lige Doboj možete pogledati OVDJE. Utakmica u Osinji između Borca i Mladosti je odložena. Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju od 14.30 sati.

Parove 4. kola Pionirsko-kadetske lige Doboj možete pogledati na sljedećim linkovima:
Pionirska liga PFS Doboj
Kadetska liga PFS Doboj
Utakmice u Modriči i Liješću igraju se u subotu, a utakmica u Brodu u nedjelju od 10 sati.

Raspored službenih lica za sve tri lige možete preuzeti OVDJE.