Srijeda, Novembar 20, 2019
Područna fudbalska liga PFS Doboj

Uskladu sa čl. 9. PoFT-a FSRS, Komesar za takmičenje PFL PFS Doboj je razmatrajući predmet promjene termina odigravanja prvenstvenih utakmica 7. kola PFL PFS Doboj a zbog održavanja lokalnih izbora na teritoriji BiH 02.10.2016. godine, donio sledeću

O D L U K U

1.       Utakmice 7. kola Područne lige PFS Doboj, igraće se 01.01. oktobra (SUBOTA) sa početkom u 15,30 sati.

2.       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom da se u terminu 02.10.2016. godine održavaju redovni lokalni izbori na teritoriji BiH, ODLUČENO JE KAO U DISPOZITIVU.

Paravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 2 (dva) dana od dana prijema, putem prvostepenog organa uz dokaz o uplaćenoj taksi na žalbu.

Dostavljeno:

–          Klubovima

–          OFS/GFS

–          Komesaru za delegiranje sudija

–          A/a

Komesar za takmičenje PFS Doboj

Đuran Mario

Komesar za takmičenje Područne lige PFS Doboj Mario Đuran zakazao je konferenciju klubova koji će ove sezone nastupati u navedenoj ligi. Predstavnici klubova sastaće se u ponedjeljak, 1. avgusta u 17 časova u Šamcu, a planiran je sljedeći dnevni red:

1. Planiranje i provođenje mjera bezbjednosti na utakmicama Područne lige PFS Doboj u t/s 2016/17.
2. Žrijebanje takmičarskih brojeva za prvenstvo PFL PFS DOBOJ za t/s 2016/17.
3. Tekuća pitanja.

Pored zvaničnog predstavnika, na sastanku su obavezni prisustvovati i komesari bezbjednosti.

Ovlašteni predstavnik kluba obavezan je dostaviti sljedeće (preuzmite klikom na dokument):
1. Pismenu saglasnost kluba za učešće u takmičenju prihvatajući uslove pod kojim se takmičenje organizuje,
2. Popunjen i ovjeren Upitnik kluba,
3. Popunjen Karton licenciranih lica kluba.

Na sjednici Izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Doboj održanoj 4. februara donešeno je nekoliko važnih odluka.

Između ostalog, donešena je odluka o kalendaru takmičenja Područne lige PFS, Međuopštinskih liga PFS Doboj (grupe Doboj, Šamac i Modriča) i Omladinske lige PFS Doboj za proljetni dio takmičarske sezone 2015/16. Odluku možete pogledati OVDJE.

Takođe, usvojen je plan aktivnosti seminara za delegate, sudije, komesare za bezbjednost klubova i trenera, te termin konferencije klubova. Plan aktivnosti možete pogledati OVDJE.

Donešena je i odluka o vođenju prvenstava u nadležnosti PFS Doboj COMET sistemom u takmičarskoj sezoni 2016/17. Prema toj odluci prvenstvena takmičenja Područne lige PFS Doboj, kao i Međuopštinskih liga PFS Doboj vodiće se putem COMET sistema. Klubovi su obavezni da do početka naredne sezone nabave kompjuterske konfiguracije (računar ili laptop), štampač i internet konekciju. Komisija za provođenje seminara delegata izvršiće edukaciju delegata za obavljanje delegatskih dužnosti na utakmicama lige putem COMET sistema. Ovu odluku možete pogledati OVDJE.

Područni fudbalski savez Doboj organizuje seminar za delegate Područne lige PFS Doboj. Seminar će biti održan 04.03.2016. godine (petak) u hotelu „Integra“ u Doboju sa početkom u 16.00 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 15.30 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 50 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem na žiro račun PFS Doboj broj 562-005-00002926-08 kod NLB Razvojna banka a.d. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 03.03.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, te u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti Administartivnom sekretarijatu PFS Doboj na faks 053/206-580 ili na mail fspordoboj@teol.net. Delegati su obavezni sa sobom donijeti laptop računar i prikladno se obući. Opštinski/gradski fudbalski savezi obavezni su obavjestiti svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone o terminu i mjestu održavanja seminara.

Utakmicama 13. kola završen je jesenji dio prvenstva Područne lige PFS Doboj. Sve utakmice 13. kola Područne lige PFS Doboj registrovane su postignutim rezultatima, dok je utakmica Mladost – Sloboda registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist domaćina, jer se gost nije pojavio na terenu u Dobrinji.

Područni fudbalski savez Doboj upućuje čestitke svim ekipama za postignute rezultate, sa željom da u narednoj godini postignu još bolje.

Bilten broj 13 možete preuzeti OVDJE.