Nedjelja, Maj 26, 2019
Područna fudbalska liga PFS Doboj

Sastanak klubova Područne lige PFS Doboj i tema seminara za bezbjednost za komesare bezbjednosti klubova, održaće se u četvrtak, 9.3.2017. godine u Modriči (SKC Modriča) sa početkom u 17,00 sati. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Organizacija utakmica Prvenstva PFL PFS Doboj
2. Planiranje i provođenje mjera bezbjednosti na utakmicama Područne lige PFS Doboj u t/s 2016/2017. godini
3. Žrijebanje takmičarskih brojeva za prvenstvo PFL PFS DOBOJ za t/s 2016/2017.
4. Tekuća pitanja.

Klubovi su obavezni obezbijediti na sastanku, pored zvaničnog predstavnika kluba, i  prisustvo klupskih komesara bezbjednosti. Ukoliko klubovi imaju promjene službenih lica na utakmicama u odnosu na jesenji dio t/s 2016/17. potrebno je u pismenoj formi dostaviti zahtjev za promjenu. Za klupske fizioterapeute ili doktore potrebno je priložiti fotokopiju diploma istih.

Komesar za takmičenje Područne lige PFS Doboj donio je odluke o registrovanju utakmica Polet – Pelagićevo i Borac – Polet.

Prvenstvena utakmica 13. kola koja se igrala 13.11.2016. godine u Čović Polju, između FK Polet – FK Pelagićevo registruje se službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist FK Polet Čović Polje.

Prvenstvena utakmica 13. kola Područne lige PFS Doboj FK Borac – FK Posavina, registruje se rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist FK Borac Osinja.

Komesar za takmičenje Područne lige PFS Doboj Mario Đuran donio je odluku o registrovanju neodigranih utakmica 6. kola u Skugriću i Kožuhama, te prekinutoj utakmici 5. kola u Čović Polju.
Utakmica 5. kola između Poleta (Čović Polje) i Sloge (Jakeš) prekinuta je u 79. minutu i registruje se službenim rezultatom 0:3 u korist Sloge.
Utakmica 6. kola između Skugrića 1964 (Mišići) i Posavine (Miloševac) nije odigrana zbog neopravdanog nedolaska gostiju i registruje se službenim rezultatom 3:0 u korist Skugrića 1964.
Utakmica 6. kola između Hajduka (Kožuhe) i Poleta (Čović Polje) nije odigrana zbog neopravdanog nedolaska gostiju i registruje se službenim rezultatom 3:0 u korist Hajduka.
Odluku možete pogledati OVDJE.

Uskladu sa čl. 9. PoFT-a FSRS, Komesar za takmičenje PFL PFS Doboj je razmatrajući predmet promjene termina odigravanja prvenstvenih utakmica 7. kola PFL PFS Doboj a zbog održavanja lokalnih izbora na teritoriji BiH 02.10.2016. godine, donio sledeću

O D L U K U

1.       Utakmice 7. kola Područne lige PFS Doboj, igraće se 01.01. oktobra (SUBOTA) sa početkom u 15,30 sati.

2.       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom da se u terminu 02.10.2016. godine održavaju redovni lokalni izbori na teritoriji BiH, ODLUČENO JE KAO U DISPOZITIVU.

Paravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 2 (dva) dana od dana prijema, putem prvostepenog organa uz dokaz o uplaćenoj taksi na žalbu.

Dostavljeno:

–          Klubovima

–          OFS/GFS

–          Komesaru za delegiranje sudija

–          A/a

Komesar za takmičenje PFS Doboj

Đuran Mario