Srijeda, Juni 3, 2020
Delegati

Uskladu sa čl. 9. PoFT-a FSRS, Komesar za takmičenje PFL PFS Doboj je razmatrajući predmet promjene termina odigravanja prvenstvenih utakmica 7. kola PFL PFS Doboj a zbog održavanja lokalnih izbora na teritoriji BiH 02.10.2016. godine, donio sledeću

O D L U K U

1.       Utakmice 7. kola Područne lige PFS Doboj, igraće se 01.01. oktobra (SUBOTA) sa početkom u 15,30 sati.

2.       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom da se u terminu 02.10.2016. godine održavaju redovni lokalni izbori na teritoriji BiH, ODLUČENO JE KAO U DISPOZITIVU.

Paravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 2 (dva) dana od dana prijema, putem prvostepenog organa uz dokaz o uplaćenoj taksi na žalbu.

Dostavljeno:

–          Klubovima

–          OFS/GFS

–          Komesaru za delegiranje sudija

–          A/a

Komesar za takmičenje PFS Doboj

Đuran Mario

Na sjednici Izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Doboj održanoj 4. februara donešeno je nekoliko važnih odluka.

Između ostalog, donešena je odluka o kalendaru takmičenja Područne lige PFS, Međuopštinskih liga PFS Doboj (grupe Doboj, Šamac i Modriča) i Omladinske lige PFS Doboj za proljetni dio takmičarske sezone 2015/16. Odluku možete pogledati OVDJE.

Takođe, usvojen je plan aktivnosti seminara za delegate, sudije, komesare za bezbjednost klubova i trenera, te termin konferencije klubova. Plan aktivnosti možete pogledati OVDJE.

Donešena je i odluka o vođenju prvenstava u nadležnosti PFS Doboj COMET sistemom u takmičarskoj sezoni 2016/17. Prema toj odluci prvenstvena takmičenja Područne lige PFS Doboj, kao i Međuopštinskih liga PFS Doboj vodiće se putem COMET sistema. Klubovi su obavezni da do početka naredne sezone nabave kompjuterske konfiguracije (računar ili laptop), štampač i internet konekciju. Komisija za provođenje seminara delegata izvršiće edukaciju delegata za obavljanje delegatskih dužnosti na utakmicama lige putem COMET sistema. Ovu odluku možete pogledati OVDJE.

Područni fudbalski savez Doboj organizuje seminar za delegate Područne lige PFS Doboj. Seminar će biti održan 04.03.2016. godine (petak) u hotelu „Integra“ u Doboju sa početkom u 16.00 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 15.30 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 50 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem na žiro račun PFS Doboj broj 562-005-00002926-08 kod NLB Razvojna banka a.d. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 03.03.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, te u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti Administartivnom sekretarijatu PFS Doboj na faks 053/206-580 ili na mail fspordoboj@teol.net. Delegati su obavezni sa sobom donijeti laptop računar i prikladno se obući. Opštinski/gradski fudbalski savezi obavezni su obavjestiti svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone o terminu i mjestu održavanja seminara.

0 1362

Fudbalski savez Republike Srpske organizuje seminar za delegate Regionalne lige FSRS grupa „Centar“. Seminar će biti održan u subotu, 13. februara u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica sa početkom u 14.30 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 14.15 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru za delegate Regionalnih liga FSRS iznosi 45 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem na žiro račun FSRS broj 567–353–19001336–80 kod Sberbanke. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 12.02.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, a u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti na Sekretarijat za takmičenje i odnose sa javnošću Administartivnog sekretarijata FSRS, faks 051/230 430, 230 431, 217 266 ili mail fudbalskisavezrs@gmail.com.

Područni fudbalski savez Doboj poziva svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone da prisustvuju navedenom seminaru.

OVDJE možete pogledati program seminara.

0 1216

Fudbalski savez Republike Srpske organizuje seminar za delegate Druge lige FSRS grupa „Zapad“. Seminar će bizi održan 06.02.2016. godine (subota) u hotelu „Bosna“ Banja Luka sa početkom u 12 časova.

Delegati su obavezni pristupiti mjestu održavanja seminara najkasnije do 11.30 časova radi vršenja prijava učešća na seminaru. Kotizacija za učešće na seminaru za delegate Drugih liga FSRS iznosi 60,00 KM. Uplata kotizacije vrši se isključivo žiralnim putem, na žiro račun FSRS broj 567–353–19001336–80 kod Sberbanke. Obaveza učesnika seminara je da dokaz o uplati dostave prilikom vršenja prijavljivanja učešća na seminaru. Krajnji rok uplate kotizacije za seminar je 05.02.2016. godine, te gotovinska uplata kotizacije na licu mjesta nije dozvoljena.

Prisustvo seminaru je obavezno, te u slučaju nemogućnosti dolaska delegati su obavezni pismenim putem izjasniti se o razlozima nemogućnosti dolaska na seminar. Pismeno opravdanje delegati koji ne mogu pristupiti seminaru obavezni su dostaviti u Sekretarijat za takmičenje i odnose sa javnošću Administartivnog sekretarijata FSRS na faks 051/230-430, 230-431, 217-266 ili mail drugaligafsrs@gmail.com, fudbalskisavezrs@gmail.com.

Delegati koji pristupaju seminaru obavezni su pristupiti seminaru odjeveni shodno Kodeksu oblačenja službenih lica Prve i Drugih liga FS RS.

Područni fudbalski savez Doboj poziva svoje delegate koji su obavljali dužnost u jesenjem dijelu takmičarske sezone da prisustvuju navedenom seminaru.