Apelaciona komisija

Apelaciona komisija

ČLANOVI APELACIONE KOMISIJE PFS DOBOJ

1. Nikola Pantić, predsjednik
2. Borislav Pisarević, član
3. Jovica Peranović, član
4. Darko Garić, član
5. Gerić Lazar član
Mirko Lukić, Tužilac
Stanislav Vidić, zamjenik tužioca